Autor: James M. Kretchmar

Vydavateľ: Computer Press
Počet strán: 216
Vydané: 2005
Jazyk: český
ISBN: 8025103455

Kniha ktorá celkom detailne popisuje niekoľko opensource nástrojov pre administráciu, diagnostiku a monitoring sieti. Ide o nástroje a utility, ktoré sú overené a možno niektoré z nich už dlhú dobu používate. Po úvode do opensource a predstavení knihy nasleduje kapitola o protokole SNMP, ktorý je tu celkom prakticky predstavený a venuje sa mu značná časť knihy. Je to najmä preto, že pomerne dosť utilít využíva informácie získané z tohoto protokolu. Tretia kapitola sa venuje inštalácii, konfigurácii a používaniu MRTG. Nasledujú samostatné kapitoly o NEO, NETFLOW a OAK. Po nich nasleduje popis programu SYSMON a to v kapitole Dohľad služieb. Pomerne detailne sa detailne sa zaoberá aj diagnostickým nástrojom je TCDUMP. Pomerne obľúbeným nástrojom ako je ping, MTR, traceroute a netcat je dokopy venovaná kapitola Základné nástroje. Tieto nástroje sú pomerne populárne a tu nájdete parametre a tipy, ktoré vám prácu s nimi uľahčia. Mimoriadne pozitívne hodnotím časť knihy z názvom Vlastné nástroje. Ide o základy programovania v Bourne shell-y a Perl-e. Popisované sú základy použitia týchto skriptovacích jazykov. Ide o 20 strán ktoré začiatočníkom určite pomôžu. Posledná kapitola popisuje program Ethereal a práve jej autorom je Libor Dostálek. Ku knihe je priložené CD, ktoré obsahuje spomínané nástroje pre operačný systém Linux aj Windows. Knihu môžem len doporučiť a to nielen začínajúcim správcom, ale ja tým pokročilým.