Online kurz Kubernetes je určený pre každého, kto chce spoznať Kubernetes a cloud native. Kubernetes zmenil svet informačných technológií a dokáže zmeniť aj váš biznis, či kariéru.

Vyskúšajte prvý online kurz Kubernetes na Slovensku 🇸🇰 a aj v Českej republike 🇨🇿

️☸️ Kubernetes, skrátene K8s je open-source nástroj pre orchestráciu kontajnerov dizajnovaný pre automatizáciu, nasadenie, škálovanie a prevádzku kontajnerizovaných aplikácií.

 • Ide o lídra pre prevádzku moderných aplikácii.
 • Môžete ho prevádzkovať kdekoľvek: na vašom serveri, notebooku, virtuálnom serveri, datacentre alebo v cloude.

🤔 Prečo Kubernetes?

Kubernetes je open-source platforma podporovaná tými najväčšími hráčmi na trhu ako Google, Microsoft alebo Amazon a mnohí ďalší prostredníctvom Cloud Native Computing Foundation. Kubernetes nájde svoje uplatnenie nielen v korporáciách, ale aj v stredne veľkých firmách či startupoch. Popularita Kubernetes medzi vývojármi neustále rastie.

Tento kurz vás prevedie svetom Kubernetes od úplných začiatkov a základných pojmov, cez architektúru, ukladanie dát, logovanie, siete, bezpečnosť až po zálohovanie a inštaláciu vlastného Kubernetes klastra. A veľa, veľa ďalšieho.

👍 Kurz pre vás

Kurz je určený najmä administrátorom a ľudom na OPS a SRE pozíciách, ktorí sa venujú infraštruktúre. Zároveň aj vývojárom, ktorých detailnejšie zaujíma platforma na ktorej môžu tvoriť svoje aplikácie. Kurz môže byť užitočný pre ľudí, ktorí rozhodujú o digitálnej transformácii vo firmách a chcú lepšie pochopiť výhody, ale aj komplexnosť kontajnerových riešení.

🎓 Čo sa naučíte

 • Budete mať prehľad o všetkých častiach Kubernetes klastra, z ktorých pozostáva jeho architektúra.
 • Naučíte sa vytvárať a prevádzkovať aplikácie, ktoré sami vedia kontrolovať svoj stav a zdravie a tak zabezpečovať nepretržitú prevádzku. Vytvárať microservices, ktoré spolu komunikujú a dajú sa škálovať.
 • Budete vedieť perzistentne ukladať dáta, pracovať s logmi a monitorovať stav komponentov. Plánovať umiestenie aplikácii v klastri a publikovať služby do internetu.
 • Naučíte sa vytvoriť si vlastný Kubernetes klaster na Linuxových serveroch, aktualizovať ho a riešiť bežné problémy.
 • Získate ucelený a praktický pohľad na všetky dôležité časti Kubernetes tak, aby ste ich vedeli používať v praxi alebo použiť pre vlastné riešenie.

👉 Pozrite si celú osnovu kurzu

1. Úvod do kurzu

 • História Kubernetes
 • Cloud native a CNCF

2. Základné pojmy

 • Čo sú to kontajnery
 • Kontajner vs virtuálny server
 • Čo je to orchestrácia
 • Aký je rozdieľ medzi Kubernetes a Docker
 • Čo sú to microservices
 • Čo je škálovanie
 • Vlastný Kubernetes custer alebo ako služba
 • Manažovaný Kubernetes
 • Kubernetes distribúcie
 • Dobytok vs domáci miláčikovia
 • Delaratívny manažment
 • YAML
 • Manifest
 • Stateless a stateful

3. Architektúra Kubernetes

 • Kubernetes klaster
 • Master node
 • Worker node
 • etcd
 • Pod
 • Namespace
 • API
 • Dokumentácia

4. Spoznávame kubectl

 • Inštalácia
 • Autocomplete a aliasy
 • Syntax kubectl
 • kubectl explain

5. Kubernetes na testovanie

 • minikube
 • Spúšťame prvý pod
 • Multi-container pod

6. Základné koncepty

 • Na čo slúži replikácia
 • Replication Controller
 • ReplicaSet
 • Deployment a škálovanie
 • StatefulSets
 • Pracujeme s Namespaces a ich kvótami
 • Services
 • ClusterIP, NodePort, LoadBalancer, ExternalName

7. Ukladanie dát

 • Container Storage Interface
 • Volume
 • PersistentVolume
 • PersistentVolumeClaim

8. Scheduling

 • Manuálne nastavenie
 • Label a selector
 • Anotácie
 • Pridanie nodu v minikube
 • Taints a Tolerations
 • Node Selectors
 • Node affinity
 • Vlastný scheduler
 • DeamonSet
 • Static pod

9. Základné metriky a monitoring

10. Logy a logovanie

11. JSONPath

12. Život aplikácií

 • Rollout a rollbacks
 • Príkaz a argumenty
 • Premenné
 • ConfigMaps
 • Secrets
 • Init Container

13. Job a CronJob

14. Bezpečnosť

 • kubeconfig
 • Service Account
 • Role a RoleBinding
 • ClusterRole a ClusterRoleBinding
 • Security Context

15. DNS, Network Policy a Ingress

16. Správca balíkov Helm

17. Dashboard

 • Kubernetes Dashboard
 • Lens
 • Octant
 • k9s

18. Inštalácia Kubernetes

 • Dizajn
 • Porty a protokoly
 • Čo je to hard-way setup
 • Príprava serverov
 • Predstavenie kubeadm
 • Inštalácia

19. Update clustera s kubeadm

20. Záloha a obnova etcd

21. Public cloud

 • DigitalOcean Managed Kubernetes
 • Google Kubernetes Engine (GKE)

22. Riešenie problémov

 • Najčastejšie problémy
 • Master a worker node
 • Kontrola aplikácie
 • Priama editácia objektov

👋 Kto vás kurzom prevedie

Mám rád Kubernetes a svet cloud-native. A verím, že vďaka tomu to kurzu si ho zamilujete aj vy.

Som Certified Kubernetes Administrator (CKA) a o Kubernetes pravidelne prednášam.

V minulosti som tvoril manažované cloudové produkty v najväčšej webhostingovej spoločnosti na Slovensku. Venujem sa technológiam, biznisu aj B2B marketingu.

Predtým som pôsobil ako DevOps administrátor, kde som zákazníkom pomáhal s dizajnom a prevádzkou infraštruktúry individuálnych riešení, virtualizáciou, vysokou dostupnosťou, škálovaním a bezpečnosťou.

Vyskúšajte si online kurz

Študujte na Sillmea

Spustiť Kubernetes kurz