1. Prevádzkovateľ
 2. Všeobecné ustanovenia
 3. Obsah stránok
 4. Ochrana duševného vlastníctva
 5. Použitie obsahu stránok
 6. Zmena stránok
 7. Ochrana osobných údajov
 8. Zhromažďovanie a používanie informácii
  8.1 Súbory cookie
  8.2 Čo sú súbory cookie
  8.3 Ako používame súbory cookie
  8.4 Ako kontrolovať súbory cookie
  8.5 Ako odmietnuť používanie súborov cookie
 9. Zamestnávateľ
 10. Zmena právnych podmienok

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom webových stránok / (ďalej len “stránky”) je fyzická osoba František Volár (ďalej len “autor”).

2. Všeobecné ustanovenia

Účelom tohto dokumentu (právnych podmienok) je poskytnúť návštevníkom stránok informácie o podmienkach použitia stránok. Každý návštevník stránok je povinný oboznámiť sa s týmto dokumentom a použitím stránok vyjadruje svoj súhlas s podmienkami, ktoré sú v ňom uvedené.

3. Obsah stránok

Obsah stránok má výlučne informatívny a prezentačný charakter. Autor vyvíja náležíte úsilie, aby obsah stránok a informácie na stránkach uvedené boli bezchybné, neposkytuje však žiadnu záruku ich bezchybnosti.

4. Ochrana duševného vlastníctva

Dizajn stránok a najmä ich obsah sú duševným vlastníctvom autora pričom akékoľvek a všetky práva k týmto predmetom duševného vlastníctva sú vyhradené.

Akékoľvek použitie vizuálneho obsahu, informácií, obchodných značiek a ochranných známok, ktoré sú na stránkach uvedené alebo zobrazené, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie vizuálneho obsahu, informácií, obchodných značiek a ochranných známok je zakázané a trestné bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora.

5. Použitie obsahu stránok

Obsah stránok môže byť použitý iba v súlade s podmienkami tohto dokumentu (právnych podmienok) a v súlade s podmienkami aplikovaných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Autor udeľuje súhlas výlučne na prezeranie, tlačenie alebo uchovanie obsahu stránok na osobnú nekomerčnú potrebu.

Akékoľvek iné použitie obsahu stránok, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obsahu stránok alebo jeho časti je zakázané a trestné bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora.

6. Zmena stránok

Autor si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť obsah stránok, ako aj ukončiť prevádzku stránok.

7. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje návštevníkov stránok, ktoré sú poskytnuté autorovi prostredníctvom stránok, sú poskytnuté výlučne na základe dobrovoľnosti.

Autor nezhromažďuje, neposkytuje tretím osobám ani akýmkoľvek iným spôsobom nespracúva osobné údaje návštevníkov stránok bez predchádzajúce súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

8. Zhromažďovanie a používanie informácii

Pri používaní stránok môžu byť v počítači návštevníka stránok uložené a použité súbory cookies na sledovanie informácií na stránkach. Účelom týchto nástrojov je výlučne analýza a správne fungovanie stránok. Tieto nástroje neslúžia na zhromažďovanie osobných údajov návštevníkov stránok. Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť tieto nástroje.

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Ak sa rozhodnete cookies vypnúť, môže to znamenať, že niektoré funkcie webovej stránky nebudú fungovať.

Tieto wbestránky používajú pre analytiku návšetnosti následovné služby tretích strán:

 • Google Analytics
 • Toplist.sk
 • Toplist.cz
 • Facebook Pixel

9. Zamestnávateľ

Texty uvedené na tejto stránke vyjadrujú osobný názor autora, tento názor nie názor autorovho zamestnávateľa.

10. Zmena právnych podmienok

Autor si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť podmienky používania stránok.

Posledná aktualizácia 27. februára 2022.