Dnes pár slov o nástrojoch vo Web Matrixe. Po spustení máme možnosť vybrať si z niektorých šablón a profilov

Teraz si popíšeme niektoré dôležíte časti prostredia.

Horný riadok ako zvyčajne tvorí menu. Pod ním sú ikonky najčastejšie používaných úloh a nastavení ako otváranie a ukladanie súborov, tlač, undo-rendo, copy, cut, paste. Je tu aj ikonka pre spúštanie webového servera, nastavenie sieťky na lepšie umiestnované prvkov do rámu, nápoveda a podobne. Na ľavej strane sa nachádza Toolbox, čiže nástrojový panel. Jeho obsah záleží od toho, akú sadu prvkov používate. Jednotlivé prvky do dokumentu umiestnite jednoducho pretiahnutím myšou. Často používané časti kódu možete uložiť do svojej sady (My Snipperts). Už tu padol výraz dokument. Ten tvoríme v hlavnej časti, ktorý je umiestnená v strede vývojového prostredia. Toto okno má niekoľko záložiek:

  • Design - tu vizuálne navrhujeme dokument, vyberáme a rozmiestňujeme prvky
  • HTML - priama editacia HTML kódu
  • Code - priama editácia aplikačného kódu
  • All - zobrazí konsolidovaný pohľad na aplikačný aj HTML kód

Tak sme sa dostaly na pravú stranu prostredia k ponuke Data. Ten obsahuje tri záložky:

  • Workspace - pohľad na celý filesystém
  • Data - prístup k dátam v MSDE alebo MSSQL
  • Open Item - Súbory ktoré sú práve otvorené a s ktorými sa momentálne pracuje

Tak sme sa prepracovali až k Properties (vlastnosti).Tu nastavujeme vlastnosti a správanie stránky a jednotlivých prvkov. Taktiež obsahuje tri záložky:

  • Properties - su nastavujeme vyššie popísane vlastnosti
  • Classes - tu možete pracobať z externými .NET Assembly knižnicami
  • Community - Online pomoc

Tak sme si v skratke predstavili dôležité časti prostredia Web Matrix. Na rade je ukážka prvéj aplikácie.