Január. Začiatok nového roka. Tá pomyselná čiara. Ak by som sa držal nadpisu, tak viac vzal…

Na protest...
  • 🖤 Zomrel ujo Jožko. Moje spomienky na neho budú navždy spojené s kaktusmi, Petrom Nagym a časopisom Kozmos. Bol so mnou kúpiť môj prvý notebook, či pozrieť na vyvesené výsledky, keď ma prijali na vysokú školu. Dobrý a správny chlap, ktorý mal rád svoju rodinu a odišiel príliš skoro.
  • 🖤 Pár dní na to zomrel aj Dedo. Aj keď pri ňom vzhľadom na jeho vek a zdravotný stav to bolo predvídateľnejšie, tak nedá sa na to pripraviť. Rád by som mu tu neskôr venoval samostatný text.

Odpočívajte v pokoji.