S celkom originálnym nápadom prišla evanjelická cirkev, konkrétne Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO). Vo svojich kostoloch a v areáloch okolo nich poskytuje bezplatné Wifi pripojenie.

To pre svoje používanie nevyžaduje žiadnu registráciu či poplatky. Projekt s názvom Godspotfunguje vo 220 budovách cirkvi, cieľom je pokryť 3000 takýchto priestorov v Berlíne a Brandenbursku.

Pripojenie je bezpečné a prevádzkovateľ sa zaručuje, že ho dáta používateľov ich siete nezaujímajú – dôležitá je pre nich návšteva kostola. Okrem úvodnej stránky po pripojení s informáciami pre veriacich do trafficu už nezasahujú.

O možnosti pripojiť sa na Godspot informujú plagáty v okolí takýchto budov. Fabian Blatner, ktorý pôsobí ako IT manažér v EKBO hovorí, že socializácia a komunikácia ľudí sa presunula do online prostredia. Godspot sa ma stať miestom, kde sa ľudia môžu bezpečne pripojiť a má teda vzbudiť aj väčšiu dôveru v cirkev.

Myslím, že je to veľmi dobrý ťah, ako môžu ľudia začať vnímať kostol aj ako iný priestor. Či si viem niečo podobné predstaviť aj u nás? Napriek tomu, že rôzne cirkvi majú nemalý príjem z umiestnenia BTS pre mobilných operátorov a rôznych lokálnych internetových providerov na svôjich svätostánkoch, tak vôbec nie.