Cesta k tejto knihe je kapitolou samou o sebe. Ak sa začnete zaujímať o startupy skôr či neskôr narazíte na investorov. Niekto ich vyhľadáva, iný sa snaží začať bez nich. V každom prípade je dobré o nich vedieť.

Práve jedným z najuznávanejších odborníkov je Guy Kawasaki, ktorý sa v tejto sfére už istú dobu pohybuje. Svoje začiatky osobne datuje až od pozície vedúceho v Apple Computers kde mal na starosti Mackintosh. Napísal množstvo publikácii, no jedna z tých najužitočnejších - Umění rozjezdu – vyšla v českom jazyku v nakladateľstve Pragma.

Umění rozjezdu je možné brať ako rukoväť pre začínajúcich podnikateľov. Myslím, že každý si v tejto knihe nájde to svoje. Dokonca podtitul hovorí, že úspešný podnikateľ potrebuje okrem myšlienky a garáže už len túto knihu.

Kniha začína práve utvrdením počiatočnej myšlienky a preverením, či je dostatočne silá na to aby dokázala človeka ďalej viesť a motivovať k ďalším krokom. Kawasaki stále pripomína, že musí ísť o niečo zmysluplné. Ďalej sa autor snaží ukázať čo je pri rozbehnutí podnikania naozaj dôležité a čo sa na dôležité len hrá a dá sa doladiť neskôr.

Pomerne veľká časť je venovaná prezentovaniu. Či už ide o prezentáciu pre investorov, potenciálnych klientov alebo partnerov. Kawasaki ukazuje čo je pre ktorú skupinu to najpodstatnejšie, dokonca sa venuje takým detailom ako veľkosť písma či počet slajdov. Je tu cítiť, že zažil a robil množstvo prezentácii a rád ide k jadru veci.

Pár slov venuje aj tvorbe podnikateľského zámeru – ako má vyzerať a čo by mal obsahovať.

Pre mňa zaujímavá kapitola je umení nízkonákladového rozbehu. Myslím, že len naozaj veľmi málo firiem má to šťastie že má k dispozícii neobmedzené množstvo zdrojov. Alebo aspoň minimálne toľko koľko by chceli. Táto kapitola je o tom, že sa dá začať aj s „holou riťou“ a minimom prostriedkov.
Aj keď množstvo firiem začína ako „one-man“ spoločnosť tak časom treba nabrať ľudí – či už na zamestnanecké alebo výkonné pozície. Aj toto Kawasaki rieši a prikladá svoje skúsenosti a tipy.

Keďže kniha je hlavne o americkom prostredí tak sú tu popisované metódy získavania kapitálu na tomto trhu. Niektoré praktiky sa prenášajú už aj do nášho prostredia, ak ale budujete globálny startup a USA sa nevyhnete – či dokonca sú pre vás prioritou tak pozorne čítajte.

Ďalšia kapitola sa venuje získavaniu partnerstiev, nie len takých ktoré dobre vyzerajú ale takých ktoré majú zmysle. Pre obe partnerské strany ale aj klientov. Nechýba ani kapitola o budovaní značky a komunity okolo nej, vystupovaní na verejnosti a podobne.

V knihe je množstvo cvičení ku každej časti, ktoré majú pomôcť previesť popisovaný text do konkrétnej situácie čitateľa. Každá kapitola končí FAQ.
Guy Kawasaki - Umění rozjezdu je kniha, ktorá začínajúcich podnikateľov môže nakopnúť a ešte väčší úžitok z nej budú mať ľudia budujúci globálny startup. Knihu si môžete zakúpiť v online kníhkupectve gorila.sk.