• Autor: Jiří Kosek
  • Vydavateľ: Grada
  • Počet strán: 164
  • Vydané: 2000
  • Jazyk: český ISBN: 8071698601

Knihu som kupoval krátko po jej vydaní takmer z totálnou istotou, že za pár korún sa dozviem všetko podstatné. Bolo nové milénium a XML zažívalo boom. Teraz sú pohľady naň predsa len o dosť skeptickejšie. Kniha má len niečo cez 150 strán ale dokáže vás zasvätiť do problematiky jazyka XML. Postupne vás prevedie všetkými jeho časťami. Od základnej syntaxe (znakové sady, entity, DTD), cez spracovanie odkazov (XLink, XPointer), štýlové jazyky (CSS, XSL) až po definície elementov a typov. Nájde tu kapitolu zameranú na použitie XML v praxi, kapitolu o aplikáciach podporujúcich XML. Publikácia má dve prílohy: inštalácia užitočných programov a kódy jazykov a štátov. Na konci nechýba register. Každý, kto chce z XML začať nájde v tejto knihe dobré informácie. Aby ste nefrflali, že tu spomínam staršie publikácie, tak zadosťučinením by mohla byť možnosť voľne si ju stiahnuť vo formáte PDF