V sobotu 17.03.2007 sa od 9:00 do 16:30 uskutoční v priestoroch Centra voľného času na Štefánikovej ulici 35 v Bratislave LinuxFEST. Akcia je určená pre všetkých linux-neznalých a ako stretávka pre skúsenejších užívateľov. Cieľom je oboznámiť ľudí s linuxom, ukázať im nové možnosti a výhody ktoré prináša. Program je nasledovný:

  • 09:00 - 10:30 : zbieranie účastníkov, diskusie, inštalácie
  • 10:30 - 11:00 : úvod do linuxu (GPL, OSS, free, linux-jadro, linux-distribúcia, základné pojmy)
  • 11:00 - 11:30 : Fedora 6 - základná orientácia, programy...
  • 11:30 - 12:00 : Mandrivalinux 2007 - základná orientácia, programy...
  • 12:00 - 13:00 : obed
  • 13:00 - 13:30 : vypalovanie pod linuxom - K3B + Nero
  • 13:30 - 16:00 : diskusie, inštalácie

Viac informácií o tejto akcii na www.lnx.sk