Dnes troška nekro marketingu. Ani také tradičné služby ako pohrebníctvo nezaspali dobu snažia sa prispôsobiť dobe. RFID čipy, ktoré sú sú známe skôr z priemyslu si našli svoje uplatnenie aj na cintorínoch. Čipmi o veľkosti puku sú označované hroby už viac ako päť rokov.

Na čo to je dobré? V prípade živelnej katastrofy ako napríklad povodeň je možné miesto posledného odpočinku nájsť aj po zničení náhrobného kameňa. Niektoré cintoríny nie sú udržiavané a pod vysokou trávou sa tiež ťažko orientuje. Ešte pomerne veľa ľudí pátra po svojich príbuzných a práve na obrovských plochách by im to mohlo trvať týždne. Takto majú k dispozícii čítačku a predsa len je to o niečo jednoduchšie.

Naviac je možné takto označovať masové hroby, ktoré niesu identifikované a neudržiavajú sa – správcovia vedia ale že dané miesto je obsadené.

Poslednou novinkou doby sú takzvané zelené hroby alebo cintoríny. Nemajú náhrobné kamene, nepoužíva sa kov a ani chemické látky. Telo prejde klasickým rozkladom bez toho aby bola nutná kremácia. Práve aj tu má RFID svoje miesto pre identifikáciu miesta posledného odpočinku.

Ako som na začiatku povedal aj v tejto oblasti je pokrok nezastaviteľný a ľudia podnikajú a majú svoje startupy v pre nás nezvyčajnej oblasti.