Ako som už pár krát spomínal asi pred rokom sme si s priateľmi založili občianske združenie Patapuf. Ide o združenie spájajúce rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorí majú radi kultúru v najrôznejších podobách a chcú ju rozvíjať a rozširovať vo svojom okolí, rovnako ako podporovať zaujímavé projekty v rôznych oblastiach.

Prvým „hmatateľným produktom“ je podujatie LIVEPARK. Aj keď mám nejaké skúsenosti s online reklamou a propagáciou pri tlači to je predsa len iná kategória. Trh je pomerne veľký a dobre pokrytý no aj tu sa dajú nájsť spoločnosti ktoré z priemeru vyčnievajú. Samozrejme v pozitívnom slova zmysle.

Spoločnosť ExpresTlač rýchlo pochopila naše požiadavky a aj finančnú situáciu začínajúceho združenia. Bez problémov tlač letákov ale aj iných a iných reklamných materiálov pre nás bez problémov zasponzorovala.

Veľmi pozitívne hodnotím aj rýchlosť od zaslania podkladových materiálov po dodanie hotových letákov a plagátov. Keď si uvedomím, že ide o prácu zdarma aké to musí byť pri bežnej komerčnej objednávke napríklad vizitiek.

Aj touto cestou ešte raz ďakujem spoločnosti ExpresTlač za nezištnú pomoc a podporu zaujímavého podujatia.