Adobe ukončuje vývoj frameworku pre mobilné aplikácie s názvom PhoneGap. Jeho história siaha do roku 2008, kedy ho predstavila spoločnosť Nitobi. Práve tú Adobe kúpilo a začlenilo do svojho portfólia.

PhoneGap bol pôvodne vyvíjaný ako open-source a tak tomu zostalo aj po akvizícii pod názvom Apache Cordova v rámci Apache Software Foundation. Posledná stable verzia je 9.0.0 z marca 2019.

Adobe naďalej nebude tento softvér vyvíjať a končí aj služba PhoneGap Build pre vytváranie balíčkov pre jednotlivé platformy.

Osobne sa mi prístup PhoneGap páčil a nakódil som si na ňom pár aplikácii ako pre Android, tak aj iOS.

Filozofia bola pomerne jednoduchá – písať mobilné aplikácie ako weby. Čiže pomocou HTML5, CSS3 a JavaScriptu. Mobilná aplikácia bola teda zabalený webový prehliadač, ktorý sa choval ako mobilná aplikácia. K dispozícii bol prístup k súborom, kompasu, kamere, sieti a pod. čiže funkcionalita bola pomerne široká. Aktuálne to zvládajú Progressive Web Apps (PWA).

Dobrou správou je, že vývoj Apache Cordova pokračuje ďalej. Ďalšou alternatívou môže byť Ionic.

Adobe tak v portfóliu po ukončení PhoneGap zostáva už len posledný open-source projekt a tým je e-commerce platforma Magento. Pevne verím, že tá si požije dlhšie, keďže firme generuje peniaze.