Nieje nijakým tajomstvom, že LibreOffice vzniklo z OpenOffice.org po tom čo pod krídlami Oracle bolo neisté jeho smerovanie ale aj celá budúcnosť projektu. V podstate teraz neponúka LibreOffice žiadnu funkcionalitu naviac v porovnaní s OpenOffice.org – no ak si ho už teraz chcete nainštalovať nič vám v tom nebráni. Upozorňujem, že LibreOffice je momentálne k dispozícii ako beta verzia – neodporúča sa používať v produkčných systémoch. Postup je nasledovný – treba si pridať repozitár s LibreOffice
echo 'deb http://download.tuxfamily.org/gericom/libreoffice /' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
pridať preň kľúč
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 890E7A26
aktualizovať informácie o repozitároch
sudo apt-get update 
na záver samotná inštalácia kancelárskeho balíka
sudo apt-get install libreoffice3* lobasis3.3*
Ako som spomínal ide o beta verziu, takže odkazy sa nepridajú do menu, no stačí cez shell zadať libreoffice.