Vývojári LibreOffice sa snažia a posledná verzia 3.5.4 je odporúčaná. Vývojári si dali za neľahký cieľ prepísať značnú časť pôvodného kódu a optimalizovať ho. To sa v niektorých prípadoch môže prejaviť až sto percentným nárastom výkonu.

Okrem toho je verzia 3.5.4 už dostupná aj ako portable, čiže ju môžete spustiť napríklad z USB kľúča bez nutnosti inštalácie. Je možné pridať aj jazykové balíčky. Takáto verzia má necelých 250 MB.