Pred tým, než sa dnes konečne pustíme do vývoja prvých webstránok, rád by som upozornil na niektoré veci, ktoré som pozabudol pripomenúť:

  • ASP.NET nieje programovací jazyk. je to len technológia
  • ASP.NET je súčasťou .NET Framework, preto je možné v ASP.NET používať tieto programovacie jazyky: C#, C++, VB .NET, JScript .NET
  • Jedná sa o klient-server aplikáciu. Pracuje to takto: po tom, čo ja požiadavka z klienta (prehliadača) odoslaná na server ten vyhľadá a preloží programový kód, no z toho sa zostvý HTML kód, ktorý sa zobrazí klientovy-do detailov nebudeme príliš zachádzať

Ako býva správnym zvykom prvá alikácia býva typu "Hello world".

  1. Spustíme Web Matrix
  2. Svoj prvý projekt spi pomenujeme napríklad world.aspx
  3. V tomto prvom príklade nepoužijeme ešte žiaden jazyk, tak je len na vas či ponechate C# alebo VB .NET
  4. Z Toolboxu vyberieme prvok Label a len ho pretiahneme myšou na dokument. Môžeme ho dať zarovnávať napríklad na stred
  5. V menu Properties si nájdeme položku Text a tam preeditujeme text na naše "Hello world". Možete sa skúsiť pohrať z fonatmi a podobne
  6. Projekt uložíme, a spustíme klávesou F5. Tým sa nám spustí integrovaný webserver, čo je vo Web Matrixe. Ja použijem port 800, lebo na 80 mi už beží webserver Apache. Stačí kliknúť na Start a v prehliadači sa nám otvorí naša prvá stránka

Jedná sa fakt o ten najjednoduchší príklad aký existuje, ukázali sme si ho preto, aby sme videly ako to funguje a na akom princípe pracuje. Vráťme sa však späť do Web Matrixu. V okne dokument si prepnime záložku All.

Vidíme, že zdrojový kód sa skladá z dvoch častí. Programového kódu, v tomto prípade Visual Basic .NET a samotného HTML kódu. Pre úplnosť uvediem, že tento zdrojový kód sa vykoná na strane servera a klientovy sa vráti len HTML. O taom sa ľahko presvedčíte, ak v prehľadači vyberiete možnosť zobraziť zdrojový kód.