• knoppix lang=cn|de|da|es|fr|it|nl - špecifikácia jazyka/klávesnice
 • knoppix lang=pl|ru|sk|tr|tw|us - špecifikácia jazyka/klávesnice
 • knoppix atapicd - nepoužiť SCSI emuláciu pre IDE CD-Rom
 • knoppix alsa (or alsa=es1938) - použiť zvukový ovládač ALSA (na vlastné nebezpečie)
 • knoppix desktop=fluxbox|icewm - špecifikácia WM štandardne sa spustí KDE
 • knoppix desktop=kde|larswm|twm - špecifikácia WM štandardne sa spustí KDE
 • knoppix desktop=wmaker|xfce - špecifikácia WM štandardne sa spustí KDE
 • knoppix screen=1280x1024 - špecifikuje rozlíšenie pre X
 • knoppix xvrefresh=60 (or vsync=60) - použije 60 Hz vertikálnu obnovovaciu frekvenciu pre X
 • knoppix xhrefresh=80 (or hsync=80) - použije 80 kHz horizontálnu obnovovaciu frekvenciu pre X
 • knoppix xserver=XFree86|XF86_SVGA - použije špecifikovaný X-Server
 • knoppix xmodule=ati|fbdev|i810|mga - špecifikácia XFree4-Module
 • knoppix xmodule=nv|radeon|savage|s3 - špecifikácia XFree4-Module
 • knoppix xmodule=radeon|svga|i810 - špecifikácia XFree4-Module
 • knoppix 2 - Runlevel 2, textový mód
 • knoppix floppyconfig - spustí "knoppix.sh" z diskety
 • knoppix myconf=/dev/sda1 - spustí "knoppix.sh" z sanej partície
 • knoppix myconf=scan (or config=scan) - skúsi nájsť "knoppix.sh" automaticky
 • knoppix home=/dev/sda1/knoppix.img - skúsi nájsť "knoppix.sh" automaticky
 • knoppix home=scan - automatické vyhľadávanie domovského adresára
 • knoppix no{apic,agp,apm,audio,ddc} - zruší autodetekciu požadovaného hardware
 • knoppix no{dhcp,fstab,firewire} - zruší autodetekciu požadovaného hardware
 • knoppix no{pcmcia,scsi,swap,usb} - zruší autodetekciu požadovaného hardware
 • knoppix pnpbios=off - zruší PnP inicializáciu Bios-u
 • knoppix acpi=off - zruší ACPI podporu Bios-u
 • failsafe - boot bez hardwarovej detekcie
 • knoppix mem=128M - určenie veľkosti RAM v MBajtoch
 • knoppix dma - zapne DMA akceleráciu pre všetky IDE * zariadenie
 • knoppix noeject - nevysunie CD pred zastavenými systému
 • knoppix noprompt - bez výzvy na vybratie CD
 • knoppix vga=normal - nebude použitý framefuffer
 • knoppix blind - spustí Braillový terminál (nie X)
 • knoppix brltty=type,port,table - parametre pre Braillové zariadenia
 • fb1280x1024 - parametre rozlíšenia pre framebuffer
 • fb1024x768 - parametre rozlíšenia pre framebuffer
 • fb800x600 - parametre rozlíšenia pre framebuffer
 • knoppix brltty=type,port,table - parametre pre Braillové zariadenia
 • knoppix keyboard=us xkeyboard=us - definuje klávesnicu (textový režim/X)
 • knoppix splash - boot zo splashscreen
 • knoppix toram - skopíruje CD do RAM a spustí sa odtial
 • knoppix tohd=/dev/hda1 - skopíruje CD na HD a spustí sa odtial
 • knoppix bootfrom=/dev/hda1/KNX.iso - boot z ISO imidžu
 • knoppix testcd - kontrola integrity cd a md5sums
 • expert - interaktívny štart pre expertov
 • knoppix26 [Options... > - boot z kernelom 2.6 (štandardne 2.4)
 • expert26 [Options... > - boot z kernelom 2.6 pre pokročilých uživateľov
 • knoppix26 acpi=off - zruší ACPI v kerneli 2.6
 • memtest - spustí memtest86 pre testovanie pamäti*