Hlavné mesto Slovenska spustilo pre verejnosť portál opendata.bratislava.sk, kde je možné nájsť 370 datasetov s 522 dátovými zdrojmi, ktoré pochádzajú z magistrátu, mestských organizácií, ale aj zo stránok Štatistického úradu SR, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva vnútra SR a mnohých ďalších ministerstiev a iných orgánov verejnej moci. Dáta sú pod Creative Commons Attribution 4.0 international licenciou.

Bratislava sa tak stáva lídrom na Slovensku. Doteraz verejné datasety boli primárne poskytované Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby. Z okolitých miest ich už má Brno, Viedeň aj Praha.

Magistrát má aj ďalšie informácie, ktoré chce publikovať ako: podrobnejšie dáta o financovaní Bratislavy, územnom plánovaní, odpadovej politike. Z útvaru hlavnej architektky zasa dáta zverejňujúce informácie o hodnotení dopadov extrémnych horúčav a intenzívnych zrážok ako najčastejších prejavov zmeny klímy.

Mesto upozornilo napríklad na Počet priestupkov podľa druhu udalosti 1.1.2019 - 31.7.2019 podľa ulíc v Bratislave - dataset z ktorého sa dajú už vyčítať praktické informácie. Napríklad, že za 7 mesiacov tohto roka sa riešilo viac ako 31 tisíc priestupkov. Alebo sa dá spraviť „mapa zločinosti“ v meste.

V zahraničí bývajú najobľúbenejšie datasety ohľadne nehnuteľností, plánovania, cien nájmu a podobne.