Vlog


Sleduj ma


Twitter


CMD.EXE – práca zo súbormi a adresármi (4.)

Po dlhšej pokračujem v seriály o konzole cmd.exe pre systém MS Windows XP – tento raz zo zameraním na prácu zo súbormi a adresármi.

mkdir – vytvorenie adresára

mkdir adresar1 - vytvorí adresár z názvom adresar1 tam, kde sme momentálne nastavený mkdir c:\adresar2\podadresar1 - vytvorí adresár z názvom adresar2 na disku c: a v ňom podadresár z názvom podadresar1

rmkdir – odstránenie adresára

rmdir adresar1 - vymaže adresár z názvom adresar1 pokiaľ neobsahuje dáta rmdir adresar1 /s - pred vymazaním adresár aj zo všetkými súbormi z názvom adresar1 vám bude položená kontrolná otázka rmdir adresar1 /s /q - adresár aj zo všetkými súbormi z názvom adresar1 bude vymazaný bez ďalších dotazov Upozornenie: adresár nebude tiež možné vymazať pokiaľ sa v ňom nachádzate

copy – kopírovanie súborov

copy text.txt dokument.txt - spraví kópiu súbora text.txt s názvom dokument.txt copy *.txt dokumenty.txt - spojí všetky súbory z danou príponou v jeden z názvom dokumenty.txt

move – presúvanie súborov

move text.txt moje\dokument.txt - presunie súbor text.txt do daného adresára a premenuje na dokument.txt move *.txt dokumenty.txt - spojí všetky súbory z danou príponou v jeden z názvom dokumenty.txt a pôvodné súbory budú odstránené

del – odstránenie súborov

del text.txt - vymaže súbor text.txt

rename – premenovanie súborov

rename stary_nazov novy_nazov - premenuje súbor stary_nazov na novy_nazov


Mohli by vás zaujímať aj tieto články

Ako ponechať Bash ako predvolený shell na Apple macOS Catalina

Nový macOS 10.15 Catalina priniesol aj zmenu v tom aký predvolený (default) shell sa používa. Doteraz to bol Bash, no vystriedal ho zsh. Aktuálne teda

Nevyžiadaná reklama dorazila už aj do textového terminálu – cez JavaScript

V komunite JavaScript vývojárov bolo minulý týždeň „veselo“. Dôvodom bola reklama, ktorá sa objavila v obľúbenom npm balíčku Standard. Ten vyvíja Fero

Alibaba Cloud CLI (Go) pre macOS

Alibaba Cloud je možné manažovať aj pomocou API z príkazového riadku, podobne ako tomu je pri ďalších poskytovateľov cloud služieb. Aktuálne sú k dis

Publikované 21.04.2005
TOPlist TOPlist