Vlog


Sleduj ma


Twitter


CMD.EXE – práca zo súbormi a adresármi (4.)

Po dlhšej pokračujem v seriály o konzole cmd.exe pre systém MS Windows XP – tento raz zo zameraním na prácu zo súbormi a adresármi.

mkdir – vytvorenie adresára

mkdir adresar1 - vytvorí adresár z názvom adresar1 tam, kde sme momentálne nastavený mkdir c:\adresar2\podadresar1 - vytvorí adresár z názvom adresar2 na disku c: a v ňom podadresár z názvom podadresar1

rmkdir – odstránenie adresára

rmdir adresar1 - vymaže adresár z názvom adresar1 pokiaľ neobsahuje dáta rmdir adresar1 /s - pred vymazaním adresár aj zo všetkými súbormi z názvom adresar1 vám bude položená kontrolná otázka rmdir adresar1 /s /q - adresár aj zo všetkými súbormi z názvom adresar1 bude vymazaný bez ďalších dotazov Upozornenie: adresár nebude tiež možné vymazať pokiaľ sa v ňom nachádzate

copy – kopírovanie súborov

copy text.txt dokument.txt - spraví kópiu súbora text.txt s názvom dokument.txt copy *.txt dokumenty.txt - spojí všetky súbory z danou príponou v jeden z názvom dokumenty.txt

move – presúvanie súborov

move text.txt moje\dokument.txt - presunie súbor text.txt do daného adresára a premenuje na dokument.txt move *.txt dokumenty.txt - spojí všetky súbory z danou príponou v jeden z názvom dokumenty.txt a pôvodné súbory budú odstránené

del – odstránenie súborov

del text.txt - vymaže súbor text.txt

rename – premenovanie súborov

rename stary_nazov novy_nazov - premenuje súbor stary_nazov na novy_nazov


Mohli by vás zaujímať aj tieto články

Pridanie SWAP súbora na Ubuntu 20.04 LTS

Swap je priestor na disku do ktorého si systém začne ukladať dáta, keď je plná RAM. Samozrejme už toto je indikácia, že operačnej pamäte potrebujete v

Inštalácia Node.js 16 na Ubuntu 20.04 LTS

Node.js 10, ktoré má serverová edícia Ubuntu 20.04 LTS ako defaultnú verziu vo svojich repozitároch (sudo apt info nodejs) je od konca apríla 2021 neu

Automatické dopĺňanie kubectl v macOS

Pokiaľ potrebujete z terminálu na macOS používať kubectl určite sa hodí aj jeho automatické dopĺňanie (autocompletion). Ja preferujem Bash a Homebrew,

Publikované 21.04.2005

Zdieľaj článok

TOPlist TOPlist