Po dlhšej pokračujem v seriály o konzole cmd.exe pre systém MS Windows XP – tento raz zo zameraním na prácu zo súbormi a adresármi.

mkdir – vytvorenie adresára

mkdir adresar1 - vytvorí adresár z názvom adresar1 tam, kde sme momentálne nastavený mkdir c:\adresar2\podadresar1 - vytvorí adresár z názvom adresar2 na disku c: a v ňom podadresár z názvom podadresar1

rmkdir – odstránenie adresára

rmdir adresar1 - vymaže adresár z názvom adresar1 pokiaľ neobsahuje dáta rmdir adresar1 /s - pred vymazaním adresár aj zo všetkými súbormi z názvom adresar1 vám bude položená kontrolná otázka rmdir adresar1 /s /q - adresár aj zo všetkými súbormi z názvom adresar1 bude vymazaný bez ďalších dotazov Upozornenie: adresár nebude tiež možné vymazať pokiaľ sa v ňom nachádzate

copy – kopírovanie súborov

copy text.txt dokument.txt - spraví kópiu súbora text.txt s názvom dokument.txt copy *.txt dokumenty.txt - spojí všetky súbory z danou príponou v jeden z názvom dokumenty.txt

move – presúvanie súborov

move text.txt moje\dokument.txt - presunie súbor text.txt do daného adresára a premenuje na dokument.txt move *.txt dokumenty.txt - spojí všetky súbory z danou príponou v jeden z názvom dokumenty.txt a pôvodné súbory budú odstránené

del – odstránenie súborov

del text.txt - vymaže súbor text.txt

rename – premenovanie súborov

rename stary_nazov novy_nazov - premenuje súbor stary_nazov na novy_nazov