So skrátením platnosti certifikátov a najmä príchodom autority Let’s Encrypt sa často hodí rýchle vedieť pozrieť tieto informácie.

Pomôcť nám môže curl, pre zobrazenie týchto informácií o SSL resp. TLS certifikáte použite parameter -vI.

Čiže napríklad

curl https://alian.info -vI

Ak nás zaujíma do kedy certifikát platí

curl https://alian.info -vI --stderr - | grep "expire date"

Môžeme si ešte krajšie upraviť výstup

curl https://alian.info -vI --stderr - | grep "expire date" | cut -d":" -f 2-