Dôvodov prečo sa hodí spätne získať zo systému (registrov) niektorého z rodiny MS Windows môže byť niekoľko – tie ponechávam na vás. Mne sa celkom na tento účel osvedčila freeware aplikácia Magical Jelly Bean Keyfinder, ktorá je aktuálne vo verzii 2.0 Beta 4. Dokáže sériové čísla z Windows 95, 98, ME, 2000, XP, Server 2003, Windows Vista, Office XP, Office 2003 a Office 2007. Funguje aj pod šesťdesiatštyri bitovú verziou Visty. Okrem vyhľadávania sériových čísel je možné ich aj meniť. Aplikáciu netreba inštalovať.