Natáčať sa bude 3D a nosičom nakoniec nebude DVD ale blu-ray. Momentálne prebieha výberové konanie na dodávateľa audio a video techniky. Každý úrad práce bude mať vlastné domáce kino. To má nezamestnaného vtiahnuť do deja aby mal pocit, že aj on je súčasťou filmu, aj on pracuje.

Preháňam? Možno. Ale takéto nejaké pocity a predstavy som mal, keď som dočítal článok „Drahé filmy majú priniesť viac práce“ na sme.sk. Príprava vzdelávacích materiálov - NP VII-2 Interaktívne moduly je názov projektu za 458 160 eur. Má ísť o 11 vzdelávacích DVD pre zamestnancov úradu a aj pre nezamestnaných.

Troy McClure“Tuneluj aj ty”“Ako rýchlo zbohatnúť”

Ak si niekto myslí, že web slovenského rozhlasu bol predražený tak čo je potom táto zakázka? Ale budme radi, prvá cena bola 627 240 eur. To, že ide o vyhodené peniaze je jasné – neštvalo by ma to keby všade neboli veľké reči o šetrení a utahovaní opaskov.