Po dlhšej dobe vyšla aktualizácia publikačného systému Ghost, na ktorom beží aj tento blog. Okrem štandardných fixov prináša aj dve zaujímavé novinky.

Tou prvou a často žiadanou je možnosť naplánovať si publikovanie článku do budúcna. Ghost je teda dodávaný s vlastným schedulerom, ktorý si ale môžete nahradiť vlastným. Samotný systém už podporuje aj nastavenie časovej zóny.

Druhou novinkou sú interné tagy, ktoré sú zatiaľ dostupné ako beta featura. Takéto tagy potom začinajú hash # symbolom a nie sú na výstupe zobrazované. Avšak je možné nimi ovplyvniť chovanie šablóny - napríklad podmienkami. Je to teda do istej miery implementácia ďalších metadát k postom.

Pri verzii Ghost 0.9.0 je zároveň odporúčané prejsť na Node.js v4 LTS. Prehľad všetkých noviniek je na GitHub-e.