W3C zverejnilo pre komunitu logo HTML5. To je zatiaľ brané ako neoficiálne, no predpokladá sa že sa komunite zapáči a ešte v tomto štvrťroku získa titul „oficiálne“. A mne sa fakt že páči.

Logo je pod licenciou Creative Commons Attribution 3.0 Unported a W3C doslova hovorí šírte ho a používajte, ukáže nám vašu podporu. Aj keď logo v sebe nesie identitu prislúchajúcu HTML5 tak má prezentovať aj ďalšie moderné technológie ako HTML5, CSS, SVG, WOFF a ďalšie štyri.