Iniciatíva humans.txt si kladie za cieľ poskytovať informácie o „ľudských“ vlastnostiach webu a jeho tvorcoch. Súbor robots.txt tu nebudem príliš rozoberať, v skratke len: ide o informačný súbor pre vyhľadávacie roboty s popisom miest na stránke, do ktorých by (ne)mali nazerať.

humans.txt má priniesť informácie napríklad o tvorcoch stránky, poďakovanie, geolokačné informácie a podobne. Deklaruje sa v tagu <head> odkazom <link rel="author" href="humans.txt" />.

Súbor môže vyzerať napríklad takto:


/* TEAM */
Your title: Your name.
Site: email, link to a contact form, etc.
Twitter: your Twitter username.
 Location: City, Country.
                     
[...]
                        
/* THANKS */
Name: name or url
                                 
[...]
            
/* SITE */
Last update: YYYY/MM/DD 
Standards: HTML5, CSS3,..
Components: Modernizr, jQuery, etc.
Software: Software used for the development  
 

Viac o iniciatíve na domovskej stránke humanstxt.org.