Databáza MySQL je súčasťou repozitárov v RedHat Enterprise Linux (RHEL). Pokiaľ používate RHEL od verzie 5 tak použite nasledovný príkaz:

$ yum install mysql-server mysql

Pokiaľ používate staršiu verziu RHEL či Fedoru alebo CentOS použite:

$ up2date mysql-server mysql

Pridajte démona do štartovacích skriptov a spustite ho:

$ chkconfig mysqld on
$ /etc/init.d/mysqld start

Nastavte heslo pre roota, v našom prípade to bude PASSWD:

$ mysqladmin -u root password PASSWD

Otestujte pripojenie a správnosť hesla:

$ mysql -u root -p