PHP a MySQL

Autor: Larry Ullman Kúpiť: martinus.sk Počet strán: 536 Vydané: 2004 Jazyk: český ISBN: 8025100634 Kniha má podtitul "Názorný průvodce tvorbou dynamických WWW stránek" – už z tohoto vyplýva, že nejde ani o referenčnú príručku ani o nejakú zbierku príkladov, »

Import/export MySQL databázy

Export databázy: ~ mysqldump -u username -ppassword database_name > file.sql kde ostáva len zameniť username, password, database_name a file.sql podľa vašich parametrov. V prípade, že chceme exportovať všetky databázy (zálohovať) , použijeme aj parameter --all-databases. Import databázy: »