MySQL

27 článkov

MySQL je slobodný a otvorený viacvláknový, viacužívateľský SQL relačný databázový server typu DBMS (database management system)

You’ve successfully subscribed to alian.info
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Prosím zadajte aspoň 3 znaky 0 x sa našlo
TOPlist TOPlist