V českých internetových vodách sa objavil nový projekt Jablíčkáři.cz zameraný na fanúšikov a používateľov výrobkov spoločnosti Apple.

Funguje na princípe legendárnej služby Digg.com – je možné pridávať články medzi nové (z niektorých zdrojov sú automaticky agregované), tie sa po určitom počte hlasov dostávajú na „titulku“.