Náhodou sa mi na stole objavili skriptá Tvorivosť – cesta k osobnému rozvoju v ktorých sa cituje aj kniha Kreativita, ktorej autormi sú John S. Dacey a Kathleen H. Lennon. Tí sa domnievajú, že ľudia majú v živote viacero kritických období a práve vtedy sa dajú najúčinnejšie rozvíjať tvorivé schopnosti.

Inak povedané – v živote máme asi 6 kreatívnych období počas ktorých prežívame životné krízy a zmeny. V každom nasledujúcom období klesá pravdepodobnosť, že človek prejaví svoju tvorivosť.

Zo stúpajúcim vekom zároveň klesá výkon takejto kreativity, tá vzniká keď vám je asi desať. Práve toto je obdobie kedy sa kreativite treba venovať a podporovať kreatívne myslenie. Bohužiaľ, zistiť že dieťa je kreatívne je celkom problematické a náročné.

Mňa desí len to, že ma čakajú len tri poslabšie obdobia. Samozrejme nejde o presne definovaný štandard ale skôr určenie kedy sa tvorivosť môže prejaviť u každého a aj to len z dôvodu, že prežíva spomínanú životnú krízu. Na kreatívcov tabuľky neplatia...