Doobeda som sa prehrabával v svojich starých "neohrabaných" zdrojových kódoch. Pritom som našiel takúto zaujímavú vec: Zakladný manuál k linuxu. Je to môj maličký projekt, ktorý obsahuje zoznam základných príkazovy, nastavení a súborov. Je skorej pre tých, ktorý sa prave oboznamujú so systémom a chcú mať všetky príkazy a informácie pokope. Možno aj teraz sa to niekomu hodí

Start a stop

 • shutdown -h now vypne system (pc), nenastane reboot
 • halt zastaví všetky procesy (ako vyššie)
 • shutdown -r 5 nastane reboot systemu za 5 minut
 • reboot zastaví všetky procesy a nastane reboor (ako vyššie)
 • startx spustí systém X

Spristupnenie a primontovanie filesystému

 • mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom primontuje cdromku do adresara /mnt/cdrom
 • mount -t msdos /dev/hdd /mnt/ddrive primontuje disk d: s msdos file systémom do adresára /mnt/ddrive
 • mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/cdrive primontuje disk c: s VFAT file systémom do adresara /mnt/cdrive
 • umount /mnt/cdromodmontuje cdromku

Hľadanie súborov

 • find / -name fname hľadá subor fname v hlavnom adresari /
 • find / -name "*fname*" hľadá súbor, ktorý obsahuje fname v nazve v hlavnom adresári /

X systém

 • xvidtune spusti utilitku na ladenie X
 • XF86Setup spusti X konfigurator s automatickym skusanim grafickych kariet
 • Xcofigurator spusti dalsi X konfigurator s automatickym skusanim grafickych kariet
 • xf86config spusti zakladny X konfigurator

Operácie zo súborom

 • ls -l vypíše súbory a adresáre v dlhom formáte
 • ls -F vypíše súbory a adresáre, odlíši typy farebne
 • ls -laC vypíše súbory a adresáre v dlhom formáte podľa poradia
 • rm name vymaže súbor alebo adresar "name"
 • rm -rf name vymaže adresár "name" zo všetkými subormi a podadresármi
 • cp filename /home/dirname skopíruje "filename" do adresara /home/dirname
 • mv filename /home/dirname presunie "filename" do adresára /home/dirname
 • man keyword zobrazí manuál / napovedu ku "keyword"
 • more file zobrazí súbor "file" po stránkach (space-ďalej, b-späť, q-koniec)
 • head file zobrazí prvých 10 riadkov súboru "file"
 • head -20 file zobrazí prvých 20 riadkov súboru "file"
 • tail file zobrazí posledných 10 riadkov suboru "file"
 • tail -20 file zobrazí posledných 20 riadkov súboru "file"

Inštalácia

 • rpm -ihv name.rpm nainštaluje balíček "name.rpm"
 • rpm -Uhv name.rpm upgraduje balíček "name.rpm"
 • rpm -e program vymaže rpm balíček "program"
 • rpm -l program vypíše súbory rpm balíčka "program"
 • rpm -ql program vypíše súbory a ich verzie rpm balicka "program"
 • tar -zxvf archive.tar.gz alebo tar -zxvf archive.tgzvykoná dekompresiu zvoleného archívu
 • ./configure spustí skript, ktorý vykoná inštaláciu a kompiláciu

Administrácia

 • adduser user vytvorí uživateľa menom "user"
 • passwd user dá uživateľovi menom "user" nové heslo
 • su prepne nás do superuživateľského (root) konta
 • exit prepne nás späť zo superuživateľského konta na používateľa

Tipy a triky

 • ifconfig vypíše ip adresy všetkých zariadeni počítača
 • apropos subject vypíše manuál pre subject
 • usermount spustí grafickú aplikáciu pre namontovanie a odmontovanie file systému
 • fdformat /dev/fd0H1440 naformátuje disketu na pozicii fd0
 • tar -cMf /dev/fd0 zálohuje aktuálny adresár a jeho podadresáre na disketu fd0
 • tail -f /var/log/message zobrazí posledných 10 riadkov zo systemových logov
 • ps vypíše aktuálne procesy
 • kill 123 ukončí proces 123

Konfigurácia

 • /etc/fstab slúži na pridávanie particií, cdromiek, fdd pri štarte systemu
 • /etc/httpd/conf parametre pre web server Apache /etc/resolv.conf definuje IP adresy a DNS
 • /etc/smb.conf konfigurácia samba servera
 • ~/.Xdefaults definuje konfiguráciu pre X aplikacie, ~ je domovsky adresár uživateľa
 • /etc/X11/XF86Config konfiguračný súbor pre X-Windows
 • ~/.xinitrc definuje aký window manager sa spusti uživateľovi, ~ je domovký adresár uživateľa