Druhé pokračovanie v ktorom komentujem môj predchádzajúci mesiac. Takže čo zaujímavé sa udialo počas mája?