Spoločnosť HashiCorp oznámila, že mení licenciu pre produkty a nástroje z doterajšej Mozilla Public License v2.0 (MPL 2.0) na Business Source License (BSL alebo BUSL) v1.1. Len HashiCorp API, SDK a takmer všetky ostatné knižnice zostávajú pod MPL 2.0. Pod BSL už nejde je slobodný (free) a ani otvorený softvér (open source).

Zmenu oznámil Armon Dadgar, ktorý pôsobí ako CTO a ako dôvod uviedol, že HashiCorp každý rok vynakladá desiatky miliónov dolárov na vývoj svojho softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, existujú však spoločnosti, ktoré ho ďalej predávajú ako svoj produkt, čím priamo konkurujú HashiCorp.

Koncoví používatelia môžu naďalej kopírovať, upravovať a redistribuovať kód na akékoľvek nekomerčné a komerčné použitie, s výnimkou poskytovania konkurenčnej ponuky ako od spoločnosti HashiCorp.

Nejde vo IT svete o nejakú revolúciu. Iné spoločnosti ako MongoDB a Elastic tiež vykonali zmeny licencie (s alternatívnou licenciou) z rovnakého dôvodu. Pod Business Source License je od roku 2016 MariaDB pre MaxScale a tiež ju používa CockroachDB a Sentry. Business Source License vznikla v roku 2013, ako odozva, že budovať biznis model na open-source nie je jednoduché a má priniesť nový biznis model.  

Licencia tak isto hovorí, že najneskôr po 4 rokoch sa stane skutočne otvorenou. BSL je síce Source Available, ale ako som spomínal vyššie nie so všetkými právami. A povedzme si, že 4 roky sú vo svete technológii večnosť. Ak teda nie ste zrovna milovníci napríklad PHP 5.3, že ano.

Svoje vyjadrenie k situácii už oznámila spoločnosť Weaveworks. No a ako sa dalo čakať, tak rýchle pribudol aj fork OpenTerraform, ktorý už neexistuje od Digger. Diskusia napríklad aj na HN.

HashiCorp samozrejme na takúto zmenu má právo. Ale je to opäť ďalšia facka pre slobodný a otvorený softvér. Biznis HashiCorp bude ďalej stúpať ako stúpa ostatným spoločnostiam, ktoré na túto licenciu prešli. Po tom, čo urobil Red Hat sa nedá povedať, že slobodný softvér zažíva ten najlepší čas. Vyzobávať si len čo komu vyhovuje na oboch stranách barikády nikam nevedie. Robiť otvorený softvér nie je jednoduchšie než ten uzavretý. S veľkou mocou prichádza veľká zodpovednosť.