Ak sa na internet pripájate cez proxy server a chcete IDE Eclipse nakonfigurovať tak, aby ste dokázali sťahovať „apdejty“ a nové pluginy postupujte nasledovne:

  • v menu vybrať Window ďalej položku Preferences
  • kliknúť na Install/Update
  • v Proxy settings zafajknúť Emable http proxz connection
  • nastaviť názov alebo IP adresu proxy a port
  • pripojenie môžete hneď otestovať cez menu Help, ďalej Software Updates a Find and Install
  • vybrať možnosť Search for new features to install
  • pokiaľ neuvidíte pri pokuse o pripojenie žiadnu chybovú hlášku nastavenie je v poriadku