Či už z nevyhnutných dôvodov alebo čistej pohodlnosti sa občas hodí vedieť ako reštartovať systém s MS Windows na diaľku. Ak si odmyslíme aplikácie tretích strán tak nam zostanú dve možnosti ako na to. Môžeme to skúsiť z príkazového riadku a to takto - shutdown -m \nazovpc -s, kde parameter -m \nazovpc je názov počítača a -s vypnutie. Použiť sa môže aj -r pre reštart alebo -l pre odhlásenie. Občas sa hodí nastaviť nejaký čas (v sekundách), po ktorom nastane želaná operácia, slúži na to parameter -t xx. Môžete pridať aj koment -c "PC bude restartovane za 1 minutu". Samozrejme na často používané operácie si môžete vytvoriť klasických zástupcov.

Pokiaľ máte predsa len bližšie ku grafike tak nástroj shutdown má aj jednoduché GUI. Spustíte ho ako shutdown -i. Môžete použiť tie isté parametre ako pri konzolovom nástroji.