Už o týždeň - začiatkom novembra sa bude konať v Berlíne európska edícia O'Reilly Velocity Conference. Za mňa ide o jedno z najlepších podujatí, akých som mal tú česť sa zúčastniť. Do istej miery je to spôsobené aj mojim profesným zameraním – nájdem tu ako technické novinky a k nim detaily, ale aj ako ako ich do firmy zavádzať a ako k nim pristupovať.

Ak teda potrebujete riešiť alebo rozšíriť si vedomosti v oblasti ako cloud native infrastructure, DevOps, serverless, Kubernetes či security, tak je pre vás O'Reilly Velocity Conference ideálne miesto a príležitosť.

O'Reilly Velocity Conference sa koná 4. - 7. novembra 2019 v priestoroch CityCube Berlin.

Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť odporúčam môj report z minulého ročníka, ktorý sa konal v Londýne - Postrehy z O’Reilly Velocity Conference 2018 London.

Ak by bolo stále málo, tak atmosféru vám predstaví vlog.