Aj keď sa momentálne vedú diskusie nakoľko je prirodzené ovládať zariadenia hlasom, ako je to napríklad Siri pri iOS zariadeniach, tak je možné to pokladať už za bežnú súčasť UX. Preto je prirodzené, že takéto riešenia sa začínajú objavovať aj v cenovo dostupných zariadeniach. Do podobnej kategórie spadá aj projekt Jasper. Ten je hardvérovo postavený na obľúbenom Raspberry Pi Model B. Softvér je písaný v Pythone a je dostupný ako open source na GitHub-e.

Jasper zvláda niektoré základné pokyny ako:

  • Time: “What’s the time?”
  • Weather: “How’s the weather?… What’s the weather like tomorrow?”
  • News: “What’s in the news?”
  • Gmail: “Do I have any email?”
  • Hacker News: “What’s on Hacker News?”
  • Facebook Notifications: “Facebook notifications?”
  • Birthday: “Who has a birthday today?”
  • Jokes: “Tell me a knock-knock joke.”
  • Life: “What is the meaning of life?”

Podarilo sa ho prepojiť aj so službou Spotify, takže si možete dať zahrať na želanie.