Systém registrácie národnej domény je natoľko byrokratický, že aj keď sa povedomie o internete a webových stránkach na Slovenksu zlepšilo tak veľa ľudí stále nevie čo to obnáša mať doménu “eSKá” a ako ako ju vlastne zaregistrovať. Keďže osvety nikdi nieje dosť tu je snáď dostatočne polopatistický výklad.

Prvou podmienkou je, že musí ísť o právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky, fyzickú osobu ktorá je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka alebo fyzická osoba ktorá je občanom Slovenskej republiky a dovŕšila 18 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Pravidlá správcu domény SK hovoria, že každý žiadateľ musí vyplniť žiadosť Žiadosť o štatút užívateľa, čiže Rámcovú zmluvu F1. Tá je k dispozícii na adrese www.sk-nic.sk v menu vľavo.

Túto Rámcovú zmluvu vyplňte podľa vašich osobných údajov / obchodných informácii – v položke Oprávnení registrátori uveďte aspoň jedného registrátora. Proste subjektu ktorého si budete kupovať doménu, prípadne hosting.
(Poznámka: ako príklad uvádzam WEBS-0001 čo je spoločnost Websupport.sk u ktorej hostujem svoje projekty a vrelo ju odporúčam)

Po vyplnení zmluvy kliknite na tlačidlo Odoslať – zmluva sa elektronicky odošle na SK-NIC. Následne je potrebné ju ešte vytlačiť. Štatutárny zástupca tlačivo podpíše (ak ide o fyzickú osobu podpis musí byť notársky overený) a ak subjekt disponuje pečiatkou aj opečiatkuje. Ak ste firma priložte k tlačivu fotokópiu dokumentu o pridelení IČO - je to výpis z Obchodného registra. Táto kópia nemusí byť notársky overená. Fyzická osoba okrem notársky overeného podpisu nič iné nepotrebuje.

Túto zmluvu je nutné nutné najneskôr do 14 dní odoslať na adresu SK-NIC, a.s.  P.O.BOX 49, 840 00  Bratislava 4.

Následne vám bude pridelený SK-NIC HANDLE s ktorým bude možné registrovať SK domény. Pri ďalších registráciách ho už stačí len uviesť – netreba celý tento kolotoč opakovať.

Poznámka: Niektoré spoločnosti ponúkajú tzv. zrýchlenú alebo „nebyrokratickú“ registráciu kedy doménu SK získate takmer ihneď bez papierovačiek. Vtedy je doména registrovaná na registrátora a nie na vás. Je to pohodlné, no pokiaľ si ju budete chcieť preniesť k sebe alebo inak s ňou manipulovať tak sa tomu nevyhnete. Väčšina spoločností požaduje za neskoršie prevedenie na seba manipulačný poplatok.