Aj keď Malcolm Gladwell napísal knihu Bod zlomu (The Tipping Point) už v roku 2000 tak u mne sa dostala až o deväť rokov neskôr. A to v českom preklade. Ide o jednu z tých kníh, ktoré som prečítal doslova na jedným dychom. Odvtedy ešte dva krát.

Meno Malcolm Gladwell tu nieje novinkou, už som spomínal jeho novšiu knihu Výnimoční. No práve cez Bod zlomu som sa k tomuto spisovateľovi dostal a hneď na začiatku si dovolím tvrdiť, že ide o jeho zatiaľ najlepšiu knihu. Možno aj vy poznáte veľa vecí z jej obsahu bez toho aby ste vedeli kto ich spropagoval.

Kniha nesie podtitul „O malých príčinách s veľkými následkami“ a Gladwell sa k nej postavil ako zbierke príbehov, možno až poviedok. Tie presne toto opisujú – malá udalosť alebo čin, ktorý vedie k osloveniu más. Doslova sa niečo zmení sa z malej príčiny je zrazu epidémia, ktorá zasiahne každého. Momochodom tento štýl písania má Gladwell aj vo svojich ďalších publikáciach.

Zaujímavé je jeho podávanie výsledných faktov a skutočností a potom ešte zaujímavejšie čo k nim viedlo. Kniha hovorí o aplikovaní troch pravidiel bodu zlomu: zákon malého počtu, faktor chytľavosti a  sila kontextu. No a ako príklad je uvedená štúdia pohlavných chorôb.

Druhá časť je zameraná na komunikáciu. Samozrejme medziľudskú a predávanie informácií a ich ďalšom šírení. Hovorí o spojovateľoch a mavenoch, ľudoch ktorí vedia informovať a aj informujú. Sú v každej oblasti nášho života a majú hlavne kontakty.

O chytľavosti hovorí tretia časť – tá je hlavne zameraná na notoricky známy seriál Sesame Street. Hlavný poznatok je ten, že ak sa venujete štruktúre a formátu projektu alebo materiálu môžete dosiahnuť oveľa väčšej chytľavosti a čiže aj úspechu.

Dva dni pred Vianocami roku 1984 Bernhard Goetz z Manhattanu strieľal na štyroch mladíkov v metre. Chceli ho okradnúť, všetci sa dali označiť nálepkou gangster. Dalo by sa povedať, že Bernhard zobral spravodlivosť do vlastných rúk. To viedlo k zníženiu kriminality – o tom je štvrtá časť.
Piata časť hovori o magickom čísle 150 – ako príklad je uvedená firma vyrábajúca látku s názvom GORE-TEX.  Tá v jednom závode zamestnáva najviac 150 ľudí, potom postaví ďalší. Príklad tejto magickej hranice aplikovaný v praxi. Prečo je to tak a prečo by sa firma mala držať pri takomto čísle? Prečítajte si v knihe!

Takmer finišujeme – šiesta veľká časť hovorí o epidémii topánok značky Airwalk – tá sa spustila vďaka netradičným reklamám, ktoré si ju doslova pýtali. Reklama postavená väčšinou na antihrdinovy a atmosfére. No a fungovalo to.

Posledná časť je (nielen) o samovraždách v Mikrónézii – v 60. rokoch takmer neznámy pojem, no o dve desaťročia doslova koníček medzi mladými ľudmi. Na 100 tisíc ľudí ich pripadalo 160. Keď som naísal nielen tak som myslel aj obľúbenosť fajčenia u mladej generácie. Gladwell tu celkom dobre porovnáva na prvý pohľad dve odlišné veci.

K tejto knihe musím povedať to, že som ju požičal asi najviac známym alebo si ju odomňa priamo vypýtali keď som o niečom z nej hovoril. Príbehy z nej a hlavne fakty a výsledky je možné aplikovať na množstvo bežných vecí z nášho života, napríklad aj do sveta opensource alebo marketingu či propagácie firmy. Knihu Bod zlomu kúpite v elektronickom kníhkupectve gorila.sk.