Používanie internetu sa pomaly stáva súčasťou bežného života nielen malých i veľkých firiem, ale internet si našiel svoje miesto v mnohých domácnostiach. Možnosti prístupu sa odlišujú nielen komunikačným prostredím ale aj použitým technickým vybavením, prenosovými rýchlosťami a taktiež v zriaďovacích nákladoch a nákladoch za jeho používanie.

1. Základné pojmy
2. Po telefónnej linke
2.1 ADSL
2.2 ISDN
2.3 Dial-up
3. Po inej linke
3.1 kablová televízia
3.2 prenajatý okruh
4. Bezdrôtový prístup
4.1 GPRS
4.2 satelitný spoj
4.3 bezdrôtový okruh
5. Záver

1. Základné pojmy

Do vzájomných vzťahou pri využívaní internetu vstupuj do vzájomných vzťahou minimálne tri subjekty: - uživateľ - poskytovateľ služieb internetu (označovaný aj ako ISP - internet service provider) - poskytovateľ služieb spojených s pripojením uživeteľa k ISP vo väčšine prípadov sa stáva že ISP a poskytovateľ pripojenia sú jeden a ten istý subjekt. Každé zariadenie pripojovené k internetu musí mať tzv. IP adresu. Táto adresa môže byť pridelená natrvalo (tzv. statická adresa) alebo ju ISP môže pridelovať dynamicky (len na dobu pripojenia - napr. pri dial-up pripojení). Kvalitu pripojenia možno chrakterizovať niekoľkými parametrami. Jedným z najdôležitejších parametrov je tzv. prenosová rýchlosť, ktorá sa meria v bitoch za sekundu (b/s) a udáva nám množstvo dát prenesených za jednotku času. Prenosová rýchlosť sa často nesprávne označuje ako šírka pásma (bandwith). Medzi ďalšie doležité faktory patrí odozva či stabilita pripojenia, obe sa však ovíjajú aj od kvality technických prostriedkov. Pri výbere vhodného pripojenia musíme brať na vedomie na čo budeme pripojenie používať.

2. Po telefónnej linke 2.1 ADSL

Vo svete pomerne dlho používaná technológia-u nás je DSL - asymetrické DSL" lang="en"> ADSL technologickou novinkou. Služba DSL - asymetrické DSL" lang="en"> ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line) vzhľadom na naše domáce pomery je určite revolučným riešenim pomeru cena/výkon. Jednou z hlavných výhod tejto technológie je využívanie prenosu po telefónnom rozvode. Po technickej stránke je pripojenie realizované viacerými časťami. Jednou z nich je DSL - asymetrické DSL" lang="en"> ADSL modem, ďalšou špeciálny oddelovač (splitter) ktorý zlučuje dátový prenos a telefónny rozvod do jednej telefónnej prípojky. V prípade záujmu o takéto pripojenie je potrebné si overiť dostupnosť takéhoto prístupu vo vašom meste. Náklady: od 1800 Sk/mesačne + niekedy poplatok za zriadenie Výhody: nepretržitý prístup na internet Nevýhody: nedostupnosť služby vo všetkých mestách

2.2 ISDN

Služba ISDN (Integrated Services Digital Network) predstavuje službu ako zlepšiť kvalitu pripojenia po telefónnej linke v porovnaní s bežným dial-up pripojením. Rýchlosť takéhoto prenosu je v jednom kanáli 64 Kb/s pri použití dvoch kanálov sa rýchlosť zvýši na 128 Kb/s. Hlavnou nevýhodou takéhoto pripojenia je predovšetkým jeho cena. ISDN nieje spoplatňované paušálne ale počtom impulzov čo veľmi uberá na lákavosti tohto pripojenia. Náklady: od 800 Sk/mesačne + niekedy poplatok za zriadenie + mesačný paušál za používanie telefónnej linky Výhody: pomerne rýchly nárazový prístup na internet Nevýhody: predovšetkým veľmi vysoká cena, snáď najhorší pomer cena výkon

2.3 Dial-up

Jedná sa o jednu z najstarších možností prístupu na internet. Vďaka vytáčanej linke sa internet dostal medzi "obyčajných" ľudí. Z vývojového hľadiska sa tento prístup ďalej nevyvýja a je postupne nahradzovaný inými možnosťami prístupu na internet. K výužívaniu služby dial-up postačuje bežná telefóna linka a modem. Takéto pripojenie sa dá realizovať aj bez spísania akejkoľvek zmluvy a dá sa okamžite používať. Náklady: od 200 Sk/mesačne + jednorazové náklady na modem + mesačný paušál za používanie telefónnej linky Výhody: vhodné na príležitostné pripojenie, netreba sa viazať žiadnou zmluvou Nevýhody: pomerne pomalé pripojenie, pri dlhšom prístupe aj pomerne drahé

3. Po inej linke

3.1 kablová televízia

Použitie rozvodu káblovej televízie predstavuje jednu z najlacnejších možností pripojenia no siete. Pri zriadovaní pripojenia predstavuje najvacsiu polozku modem-obvykle je však možnosť jeho prenájmu. Náklady: okolo 1500 Sk/mesačne + jednorazové náklady na modem 5000 - 10 000 Sk (možnosť prenájmu)+ zriadovacie poplatky Výhody: kvalitné pripojenie, relatívne lacné Nevýhody: nedostupnosť služby-malé pokrytie

3.2 prenajatý okruh

Pevná linka-presnejšie prenajatý okruh vyhradený pre trvalú dátovú komunikáciu predstavuje trvalé pripokenie medzi uživateľom a ISP stanovenou rýchlosťou. Takéto pripojenie je vhodné pre stredné až väčšie podniky. Náklady: záleží od konkrétneho ISP, väčšinou okolo desaťtisíc korún Výhody: vhodné pri neurálom prenose veľkého objemu dát Nevýhody: príliš vysoka cená pre bežneho uživatela, avšak preňho ani tento typ služieb nieje určený

4. Bezdrôtový prístup

4.1 GPRS

Táto technológia sa v našej krajine začína udomácnovať. K využívaniu služieb GPRS mať treba aktivovanú službu u svojho mobilného operátora a treba byť vybavený komunikačným zariadením (telefón, PCMCIA karta, externé USB zariadenie, ...) Náklady: jednorázovo mobil 10 000 Sk + paušál u operátora + paušal za používanie GPRS Výhody: mobilita Nevýhody: ani jeden z naších operátorov zatial neposkytuje flatrate

4.2 Satelitný spoj

Rýchly prístup do internetu, rozšírené je predovšetkým u stredných a väčších firiem. Spojenie môže byť buď jednosmerné alebo obojsmerné. Pri jednosmernom spojení je komunikácia od uživateľa zabezpečená pomocou "pomalejšej" linky /príkazy a požiadavky/ napr. modemom, isdn, adsl a po satelitnom spoji sa sprenašajú len dáta k uživatelovi. Taktiež existuje obojsmerné satelitné pripojenie-tu sú však vyššie náklady na hardware. Náklady: záležia od spôsobu komunikácie a konkrétneho poskytovateľa Výhody: veľmi rýchle pripojenie Nevýhody: dlhé odozvy kvoli veľkej vzdialenosti zem-družica-zem

4.3 Bezdrôtový okruh

Akternatívny spôsob pripojenia kde nieje možene ťahať kabeláž /napr. historické budovy/. Može sa jednať o pripojenie pomocou technológie bluetooth, infra spoj ale najčastejšie sa jedná o mikrovlnný /rádiový/ spoj. Na prenos sa používa najčastejšie 2,4GHz technológia. Toto pripojené je jedno z najvhodnejších pre bežný prístup do siete pre domácnosti či menšie firmy. Náklady: technické vybavenie/antena,karta,kabelaz,upevnovacia konzola/ cca 3-10000 korún+mesačný poplatok cca 600.- SK Výhody: pomerne kvalitné pripojenie za primeranú cenu Nevýhody: zarušenosť pásma vo veľkých mestách, nedostupnosť v menších mestách

5.Záver

Každý spôsob pripojenia do internetu je kapitola sama o sebe, a o každom by sa dala napísať samostatná kniha. Preto prosím berte tento článok ako základný prehľad možnosti pripojenia domácnosti alebo menšej či strednej firmy do internetu, lebo práve tak bol myslený.