Hack Healthcare Slovensko 2022 si dáva za cieľ dať kreativite a spolupráci nový rozmer a prispieť k rozvoju digitálnych technológií v zdravotníctve. A to spájaním IT špecialistov, študentov, podnikateľov a expertov z oblasti zdravotníctva s cieľom vytvorenia nových riešení, na rýchlejšie zlepšenie života pacientov.

Ide teda o hackathon, kedy účastníci majú 48 hodín na nájdenie neortodoxných riešení a ich otestovanie na mieste. Tu to ale nekončí, lebo najlepšie tímy majú možnosť začať hľadať spôsoby testovania a implementácie svojich nápadov hneď po hackathone s kľúčovými partnermi a expertmi.

Hack Healthcare Slovensko 2022 sa uskutoční v dňoch 23. až 25.9.2022 v Bratislave. Viac informácií vrátane  registrácie nájdete na hackhealthcare.sk.