Webmin sa postupne prečísloval na peknú verziu 2.000. Ide o veľmi známe webové rozhranie pre správu systému pre Linux. Celkom intenzívne som ho používal okolo verzie 1.350, čo by zodpovedalo asi roku 2007.

Verzia 2.000 umožňuje pridať vynútenie politiky HTTP Strict Transport Security (HSTS) pri povolenom SSL a lepšie presmerovanie http na https. Pribudla podpora pre Linux Mint.

Prvá verzia tohto ovládacieho panelu vznikla v roku 1997 a išlo o 0.1. Webmin je zväčša postavený na komponentoch v jazyku perl. Môže byť rozšírený o Usermin a Virtualmin, čiže features pre koncových klientov na ovládanie napríklad mailu a webhosting control panel.