Máme nové SI predpony, ktoré boli schválené na konferencii pre miery a váhy. Predpony sú smerom hore a dole a sú tak pekne spárované.

ronna

1027
Značka: R
Názov: kvadriliarda
Násobok: 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000

quetta

1030
Značka: Q
Názov: kvintilion
Násobok: 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

ronto

10−27
Značka: r
Názov: kvadriliardtina
Násobok: 0,000 000 000 000 000 000 000 000 001

quecto

10−30
Značka: q
Názov: kvintiliontina
Násobok: 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 001

Takže napríklad naša planéta Zem váži 6 ronnagramov.