Len včera som písal, ako sa firmy spájajú a sťahujú svoj obsah z YouTube nakoľko ich reklamy sa zobrazujú pri pochybnom obsahu. Dnes ale prišla spravodajská facka na ktorú upozornil media watchdog web omediach.com.

Podľa neho malo prísť k podpísaniu dohody medzi Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky (TASR) a spravodajským webom Sputink (pôvodne The Voice of Russia). Na takýto „úlovok“ upozornil samotný Sputnik. Či ide o informáciu postavenú na reálnom základe, alebo len ďalšiu z klamlivých informácii, ktorú Sputnik šíri ešte nie je známe.

Pre ľudí ktorí boli zmrazení posledných 25 rokov uvedenie do reálií. TASR je "verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva". V podobe ako funguje teraz vznikla v roku 2008 a o jej postavení a činnosti hovorí priamo zákon č. 385/2008 Z. z.

Sputnik je projekt, ktorý patrí Rossiya Segodnyaspravodajskej agentúre, ktorá bola zriadená priamo výnosom prezidenta Vladimíra Putina na prelome rokov 2013 a 2014. Agentúra vznikla zlúčením Hlasu Ruska a tlačovej agentúry RIA Novosti. Ešte upozorním, že so stanicou RT nie je organizačne verejne prepojená. Zameraním áno.

Sputnik má v správach bezpečnostných agentúr európskych krajín, samotnej EU a aj NATO nálepku kremeľskej propagandistickej mašinérie. Často skresľuje pravdu, zavádza, generuje hoaxy napríklad o utečencoch a ich útokoch a otvorene hovorí, že je protiváhou k západným spravodajským agentúram.

TASR svojim už svojim zo zákona daným postavením je zdrojom spravodajstva či už pre ľudí (Teraz.sk alebo Webmagazin.teraz.sk) a aj ďalšie spravodajské média, ktoré od nich spravodajstvo nakupujú. Samozrejme netreba asi spomínať, že Sputnik je obľúbeným zdrojom pre konšpirátorské weby.

Akákoľvek spolupráca s „nástrojom“, ktorý je používaný proti našej krajine počas hybridnej vojny v ktorej sa nachádzame je z môjho pohľadu absolútne neprijateľná. Z takéhoto kroku – ak sa potvrdí – by mali byť jasne vyvodené kroky.

Tlačová agentúra je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva

Doplnené 1: omediach.com získalo stanovisko generálneho riaditeľa Jaroslava Rezníka o ktorom sa rozpráva ako budúcom riaditeľovi RTVS:

aby sme mali priamy a nesprostredkovaný prístup k jej databáze, čo nám poskytuje ešte lepší priestor na to, aby sme vedeli hneď vyhodnotiť, čo je prípadný hoax, čo nie a upozorniť na to

Ak tomu nerozumiete nie ste sami. TASR týmto povýšila Sputnik na serióznu tlačovú agentúru, čím si samozrejme na svojom fronte pripísala výrazné body. Predsa len takéto požehnanie a kamarátska ruka od štátnej tlačovej agentúry krajiny patriacej do EÚ a NATO neprichádza každý deň.

Za mňa už len rečnícka otázka do radov vedenia TASR: A komu tím prospějete co?

Doplnené 2: mail na: jaroslav.reznik@tasr.sk

Vážený pán PhDr. Jaroslav Rezník,
generálny riaditeľ agentúry TASR.

Z médii som sa dozvedel, že ste ako riaditeľ verejnoprávnej Tlačovej agentúry SR (TASR) podpísali spoluprácu s agentúrou SPUTNIK, ktorá patrí pod Rossiya Segodnya. Agentúra SPUTNIK je známa hlavne prokremeľskou propagandou, šírením klamlivých informácii a správami s nízkou dôveryhodnosťou čo potvrdili aj európske štruktúry a Severoatlantická aliancia.

Vaše dôvody, ktoré boli v médiach prezentované nie sú dostačujúce a sú minimálne pochybné.

Tlačová agentúra ako verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná inštitúcia je okrem iného financovaná aj zo štátneho rozpočtu, zo štátnych účelových fondov a prostriedkov Európskej únie. Ako občan Slovenskej republiky a Európskej únie a teda aj daňový poplatník Vás touto cestou žiadam o odstúpenie od takejto dohody.

Keďže takéto pochybné praktiky poškodzujú kredibilitu TASR a jej nezávislé a objektívne postavenie ako verejnoprávnej inštitúcie Vás vyzývam na zváženie svojho zotrvania na poste generálneho riaditeľa.

Doplnené 3: dobrá vec sa zdá sa podarila - TASR odstupuje od zmluvy s ruskou informačnou agentúrou Sputnik