Veľké a globálne známe brandy ako Johnson & Johnson, Walmart, PepsiCo, Nestlé, Verizon, Toyota, AT&T, GM a mnohé ďalšie plus tie v nadpise postu utekajú od Google a jeho video platformy YouTube. Situácia už trvá asi dva týždne. Dôvodom je, že ich reklama sa zobrazuje vedľa antisemitských, rasistických a homofóbnych videí, ktoré sa šíria po YouTube. Ide o reklamu, ktorá sa zobrazuje k videám – nie na základe vyhľadávania.

Značky nechcú byť s takýmto obsahom samozrejme žiadnym spôsobom spájané. Wal-Mart sa vyjadril, že takýto obsah je presne proti ich hodnotám. Takáto hromadná reakcia môže mať za následok výrazný prepad obratu – YouTube prináša do „kasičky“ jednu osminu príjmov.

Google sa už ospravedlnil a vyjaril, že situáciu rieši. Pritom disponuje množstvom analytických nástrojov, ktoré vedia z obsahu vyčítať všeličo. Určite bude zaujímavé sledovať ako sa s tým technicky vysporiada.

Rešpekt si určite zaslúži jednotná reakcia značiek z celého sveta. Na podobnom princípe funguje aj projekt Konšpirátori.sk. V ňom nezávislá komisia hodnotí weby s pochybným obsahom a odporúča na nich nereklamovať.

Všetky takéto aktivity veľmi vítam a myslím, že dobre ukazujú, že aj biznis má svoje morálne hranice.