Python

11 článkov

Python je interpretovaný, interaktívny programovací jazyk, ktorý vytvoril Guido van Rossum pôvodne ako skriptovací jazyk schopný systémových volaní. Je často porovnávaný s Tcl, Perl, Java

You’ve successfully subscribed to alian.info
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Prosím zadajte aspoň 3 znaky 0 x sa našlo
TOPlist TOPlist