W3C

1 článok

World Wide Web Consortium (W3C) je konzorcium produkujúce slobodné štandardy pre World Wide Web. Jeho hlavou je Tim Berners-Lee - principiálnych technológií tvoriacich základ webu

— Na minútu čítania

XQuery, XSLT 2 a XPath 2 ako doporučenie W3C

Sedem rokov po uvedení prvej verzie v roku 1999 tu máme XSLT 2. World Wide Web Consortium o odporúčaní vydalo tlačovú [http://www.w3.org/2007/01/qt-pressrelease] správu začiatkom týždňa. Boli publikované desiatky dokumentov, spolupracovalo spolu veľké množstvo developerov a prebraných...

You’ve successfully subscribed to alian.info
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Prosím zadajte aspoň 3 znaky 0 x sa našlo
TOPlist TOPlist