Na túto súťaž som natrafil náhodou a celkom ma zaujala. Ide o verejnú medzinárodnú súťažnú prehliadku plagátov vydaných od marca 2006 do 15. mája 2009, ktorú organizuje Galéria Jána Koniarka v Trnave.

Súťaží sa v troch kategóriach a to:

  • A1 Plagát profesionálni autori - jednotlivci a kolektívy
  • A2 Plagát študenti vysokých výtvarných škôl
  • B Dizajn webových stránok

Plagáty nerobí každý, no s webovými stránkami je to už iné. Samozrejme dobrý grafik robí všetko. V každom prípade vďaka kategórii Dizajn webových stránok by mohla zaujať aj čitateľov tohto blogu, lebo o pár dizajnéroch viem.

Maximálny počet prihlásených stránok jedným autorom alebo organizáciou je päť. Do súťaže nebudú zaradené komerčné stránky určené priamo na on-line predaj a inzerciu, blogovacie systémy, diskusné a sociálne portály alebo informačné stránky periodického typu. Podmienkou je funkčnosť a prístupnosť stránky v čase jej prihlásenia aj počas hodnotenia medzinárodnou porotou, rovnako ako jej zobraziteľnosť v rôznych prehliadačoch.

Uzávierka je 15. mája. Ako bolo na začiatku spomenuté ide o medzinárodnú súťač a materiály je možné posielať aj zo zahraničia. Ďalšie podmienky a informácie sú na webe Galéria Jána Koniarka. V dňoch 21. 10. 2009 - 18. 12. 2009 prebehne výstava diel (vernisáž sa koná hneď prvý deň).