Včera (6. júna 2005) bol vydaný Debian GNU/Linux 3.1 známy ako Sarge.

Medzi novinky patri K Desktop Environment 3.3 (KDE), desktopové prostredie GNOME 2.8, desktopové prostredie GNUstep, XFree86 4.3.0, GIMP 2.2.6, Mozilla 1.7.8, Galeon 1.3.20, Mozilla Thunderbird 1.0.2, Firefox 1.0.4, PostgreSQL 7.4.7, MySQL 4.0.24 a 4.1.11a, GNU Compiler Collection 3.3.5 (GCC), kernel 2.4.27 a 2.6.8, Apache 1.3.33 a 2.0.54, Samba 3.0.14, Python 2.3.5 a 2.4.1, Perl 5.8.4 a veľa ďalších - tlačová správa , poznámky k verzii .