Slovenské centrum dizajnu (SCD) pripravilo výstavu 8-bit, ktorá mapuje formovanie komunity fanúšikov prvých osobných počítačov a s nimi spojených digitálnych hier v období 80. a 90-tych rokov 20. storočia na Slovensku.

Ide o online výstavu na webe scd.sk/hry a predstavujeme vybrané hry a ich tvorcov, ukážky najpopulárnejších osobných počítačov domácej výroby 80. rokov, ale aj rozhovory s pamätníkmi, či dobové reportáže Slovenskej televízie, vrátane relácie, v ktorej o popularizáciu výpočtovej techniky medzi mládežou usiloval aj Jaro Filip.

Odporúčam najmä ak si chcete zaspomínať a online formát je do tejto situácie viac ako vhodný.