Nieje pochýb že Wiki si na webe našla svoje pevné miesto, či túto technológiu používate len ako svoj poznámkový blok alebo ako riešenie pre zdokumentovanie nejakého projektu je vždy použiteľná. Lenže tak ako samotná technológia, alebo skôr povedané jej samotná filozofia získavala na popularite tak stále vzniká nepreberné množstvo samotných Wiki systémov. A sú ich stovky.

Istý poriadok a pomoc pri vyhľadávaní „tej pravej“ sa snaží poskytnúť web WikiMatrix s príznačným podtitulom „compare them all“. Práve porovnávanie a vyhľadávanie pomocou sprievodcu a vašich požiadaviek by vás malo doviesť k užšiemu výberu z toho veľkého množstva. Určite odporúčam.