Po tom, čo populárny Citrix XenServer zmenil licencovanie, tak komunita zareagoval vytvorením projektu XCP-ng z poslednej otvorenej verzie. Konkrétne má na tom zásluhu Olivier Lambert, ktorý stojí aj za Xen Orchestra, čo je web GUI práve pre Xen a aj XenServer. Olivier projekt XCP-ng, čo je skratka pre Xen Cloud Platform next generation viedol.

Teraz sa XCP-ng stáva súčasťou Xen Project, resp. pridáva sa formou inkubácie projektu.

Určite to dáva zmysel, nakoľko XCP-ng je predpripravený spôsob distribúcie hypervízora Xen. XCP-ng zvláda live migráciu virtuálnych serverov, rieši bezpečnosť a škálovanie.